LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE É ATO DE ABUSO DE PODER PARLAMENTAR - Roberto Livianu

Texto publicado no Portal Conjur

Clique abaixo para ler a íntegra do artigo

LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE É ATO DE ABUSO DE PODER PARLAMENTAR